طراحی و ساخت تابلو

طراحی و ساخت تابلو

طراحی ، چاپ ، ساخت و نصب انواع تابلو های سر در کارخانه ها ؛ فروشگاه و شرکت ها (فلکسی ، کامپوزیت ، چلینویم ، پلکسی و بنر)
تمرکز گروه ما به صورت یک گروه کاملا تخصصی معطوف به طراحی و ایجاد اثرهای برجسته، با  بهره گیری از آخرین دستاوردهای هنر و تکنولوژی و کاربردهای آن در عرصه های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می باشد. *امید است که در راه سازندگی بتوانیم کوشا و مفید واقع شویم .